Motoškola Jiří Macháček

Motoškola Jablonec
Jiří Macháček

skutr - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupiny AM  Maxon Ardour 125 - od 15 let

ybr125 - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupiny A Yamaha YBR 125 - od 16 let

cbf125 - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupinyA1 Honda CBF 125 - od 16 let

cb500 - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupiny A2 Honda CB 500 - od 18 let

cbf500 - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupiny A2 Honda CBF 500 - od 18 let 

fazer - motoškola jablonec, motoškola macháček, motoškola jiří macháček

Řidičské oprávnění skupiny A  Yamaha fazer 600 - od 24 let

Aktuální akce!

Učebnice, kurz zdravovědy a 3 vyučovací hodiny výcviku navíc v základní ceně kurzu!

Za provedení závěrečné zkoušky je nutné uhradit poplatek ve výši 700,- Kč (poplatek Magistrátu města Jablonce nad Nisou)

Autoškolu je možné zaplatit na splátky bez navýšení ceny. Poslední splátka musí být uhrazena do poslední hodiny výcviku.

Skupina AM  – věk 15 let                                                 13 500,- Kč    Skupina A1    – věk 16 let                                                 13 500,- Kč          Skupina A2  –  věk 18 let                                                 15 500,- Kč        Skupina A     – věk 24 let                                                15 500,- Kč    Rozšíření A2/A ( A1/A2)                                                               10 500,- Kč    Rozšíření A2/A ( A1/A2)                                                                                                (minimálně 2 roky držitel nižší skupiny ŘO)                           4 000,- Kč  Rozšíření A1 na A                                                            10 500,- Kč           Vrácení ŘO (cena za skupinu ŘO)                                  3 999,- Kč  Skupina B+motocykl (A2 nebo A)                                30 000,- Kč  Kondiční jízdy – před první zkouškou                            499,- Kč/45min Kondiční jízdy                                                                     599,- Kč/45min   Přistavení motocyklu k opravné zkoušce                     599,- Kč

AM - věk 15 let 13 500,- Kč
A1 - věk 16 let 13 500,- Kč
A2 - věk 18 let 15 500,- Kč
A - věk 24 let 15 500,- Kč
Rozšíření A2/A (A1/A2) - 10 500,- Kč
Rozšíření A2/A (A1/A2) po dvou letech - 4 000,- Kč
Rozšíření A1 na A - 10 500,- Kč Vrácení ŘO - 3 999,- Kč
Kombinace B+A - 30 000,- Kč
Kondiční jízdy - před první zkouškou 499,- Kč/45min
Kondiční jízdy - 599,- Kč
Přistavení motocyklu k opravné zkoušce - 599,- Kč/45min

Teoretická výuka

Co se v teoretické výuce naučíte?

- předpisy a provoz vozidel (5 hodin)
- ovládání a údržba vozidla (1 hodina)
- teorie řízení a zásad bezpečné jízdy (3 hodiny)
- zdravotnická příprava (1 hodina)
- opakování a přezkoušení (1 hodina)

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:
(vyučovací hodina = 45 minut)

- řízení vozidla - 13 hodin (plus další 3 hodiny navíc v ceně kurzu)
- praktická údržba vozidla - 1 hodina
- zdravotnická příprava - 4 hodiny

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak vše probíhá

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Před zahájením kurzu je také potřeba uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.

Pro skupinu AM,A1,A2,A nelze délku kurzu garantovat - závisí na počasí.

Průměrná délka kurzu pro skupiny AM,A1,A2,A jsou 3 týdny, ale délku kurzu nelze garantovat - závisí na počasí.

Autoškola končí po absolvování výuky a výcviku dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin stanovuje zákon č. 247/2000Sb. jako minimální.
Pokud se po jejich absolvování nebudete cítit dokonale připraveni, můžete si s autoškolou domluvit vyšší počet jízd.

Jak se přihlásit

Vyplněnou přihlášku a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti doručte na kontaktí adresu. Přihláška musí být vytištěna oboustraně na jeden list papíru a vyplněna čitelně hůlkovým písmem.

Aktuální akce!

Učebnice, kurz zdravovědy a 3 vyučovací hodiny výcviku navíc v základní ceně kurzu!

Přejít nahoru